Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Sterowanie

Czerwiec 1st, 2012

Przy ręcznym lub automatycznym prowadzeniu procesów produkcyjnych, oprócz układów regulacyjnych znajdują zastosowanie układy sterowania. Na rys. 2. przedstawione jest w uproszczeniu urządzenie do ogrzewania pomieszczenia za pomocą pary grzewczej. Zadaniem urządzenia jest utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu, a jego działanie oparte jest na założeniu, że jedyną przyczyną ewentualnej zmiany temperatury w pomieszczeniu jest zmiana temperatury otoczenia Read More...

Własności regulacyjne

Marzec 9th, 2011

Charakterystyki statyczne. Przez dowolny element obwodu automatycznej regulacji przebiega sygnał regulacyjny, „wchodząc" do niego i „wychodząc". Sygnałem lub wielkością wejściową, np. dla elementu wykonawczego z rys. 3 (zaworu), jest przesunięcie grzybka zaworu.  Dla rozważań nad zjawiskami zachodzącymi w procesie regulacji posłużyć się można symbolem elementu jak na rys Read More...