Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Przebiegi sygnałów w procesie regulacyjnym

Maj 7th, 2012

Na rys. 3 pokazany jest układ automatycznej regulacji poziomu cieczy w zbiorniku. Działanie układu jest następujące: pływak unoszący się na powierzchni cieczy zaopatrzony jest w zderzak. Zderzak ten przy pewnej wartości poziomu większej od zadanej uruchamia wyłącznik krańcowy Wi. Uruchomienie wy-łącznika W^ powoduje za pośrednictwem układu przekaźnikowego UP uruchomienie silnika M w takim kierunku, by zawór zainstalowany na dopływie cieczy do zbiornika zamykał się Read More...