Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Klasyfikacja błędów według przyczyn ich powstawania

Sierpień 21st, 2011

Błąd systematyczny. Jest to błąd, który pozostaje niezmienny dla danej wartości mierzonej wielkości. Może on być stały, tzn. jego wartość jest niezmienna w całym zakresie pomiarowym, np. w termometrze rtęciowym o zakresie od — 35°C do 50°C każdy odczyt temperatury jest obarczony błędem A=+2°C Read More...