Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Klasyfikacja błędów według sposobu ich obliczania

Luty 21st, 2011

Wartość mierzona Wm wykazana przez przyrząd mierniczy różni się od wartości poprawnej (rzeczywistej) Wp nawet przy użyciu najbardziej starannie wykonanego układu pomiarowego. Pomiar jest więc zawsze obarczony pewnym błędem. Wartość tego błędu można wyrazić liczbowo jako błąd bezwzględny A lub błąd względny 5 Read More...