Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Wprowadzenie w zagadnienia automatyki

Grudzień 1st, 2011

W trakcie jakiegokolwiek procesu produkcyjnego człowiek wykorzystuje silę swoich mięśni do wykonywania niezbędnej pracy mechanicznej. Zmysły (wzrok, słuch, dotyk i pozostałe) dostarczają mu informacji o przebiegu procesu, a za pomocą umysłu przeprowadza on operacje logiczne, w wyniku których osądza, czy proces przebiega zgodnie z jego zamierzeniami, czy nie Read More...

Elementy obwodu automatycznej regulacji

Luty 21st, 2011

W dowolnym układzie automatycznej regulacji można wyróżnić następujące człony: człon pomiarowy a, składający się zwykle z czujnika i urządzenia przetwarzającego sygnał wyjściowy na formę dogodną dla potrzeb regulacji, np. przesunięcie mechaniczne lub obrót, prąd elektryczny, ciśnienie lub siłę Read More...