Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Podstawowe układy regulacyjne

Luty 2nd, 2012

Stosowane układy automatycznej regulacji można uporządkować według zadania regulacji, to jest według charakteru i sposobu wprowadzenia wartości zadanej do obwodu regulacyjnego. Regulator pracujący w takim układzie może być nazwany stabilizatorem, gdyż zadaniem jego jest utrzymanie stałej wartości wielkości regulowanej XR Read More...