Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Podstawowe układy regulacyjne

Luty 2nd, 2012

imgStosowane układy automatycznej regulacji można uporządkować według zadania regulacji, to jest według charakteru i sposobu wprowadzenia wartości zadanej do obwodu regulacyjnego. Regulator pracujący w takim układzie może być nazwany stabilizatorem, gdyż zadaniem jego jest utrzymanie stałej wartości wielkości regulowanej XR. Jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj regulacji. Wielkość regulowana XR w tym układzie śledzi lub nadąża za zmianami Xw. Zmienna wartość zadana nosi wówczas nazwę wielkości wodzącej. Do tego typu układów regulacyjnych zalicza się układy automatycznego kopiowania, układy regulacji stosunku i automatyczne kompensatory (por. w punkcie 8 „Automatyczne kompensatory i mostki”).

Tags: ,

Comments are closed.