Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Podstawowe jednostki pomiarowe

Czerwiec 5th, 2011

Układami jednostek, w których podstawowymi wielkościami są długość, masa i czas, są układy CGS (cm, g, sec) oraz MKS (m, kg, sec). Układu CGS używa się przede wszystkim w badaniach naukowych. Układ MKS przeznaczony jest do użytku przemysłowego, gdyż jego jednostki długości i masy są większe niż w układzie CGS, a przez to wygodniejsze w użyciu w codziennych zagadnieniach technicznych. Układem jednostek, w którym podstawowymi wielkościami są: długość, siła i czas, jest układ MKGS (m, kG, sec). Siła 1 kG (kilogram siły) równa jest iloczynowi masy 1 kg i przyspieszenia ziemskiego g = 9,81 m/sec2. Często spotyka się zamiast symbolu kG, symbol kp, zwany kilopondem. Jednostki te są równoważne, tzn. 1 kG = 1 kp. W technice stosuje się dotychczas układ MKGS oraz wiele jednostek mniej lub więcej związanych z tym układem. Jednostką niezależną od wymienionych układów podstawowych jest jednostka temperatury, stopień Celsjusza (°C). Równoważniki niektórych najczęściej używanych jednostek układów MKS i MKGS oraz jednostek tradycyjnych używanych jeszcze dla liczbowego określenia wyników pomiarów w technice można znaleźć w wydanych przez PWSZ tablicach matematyczno- -fizycznych lub w podręczniku „Fizyka dla techników”.

Tags: , ,

Comments are closed.