Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Klasyfikacja błędów według przyczyn ich powstawania

Sierpień 21st, 2011

Błąd systematyczny. Jest to błąd, który pozostaje niezmienny dla danej wartości mierzonej wielkości. Może on być stały, tzn. jego wartość jest niezmienna w całym zakresie pomiarowym, np. w termometrze rtęciowym o zakresie od — 35°C do 50°C każdy odczyt temperatury jest obarczony błędem A=+2°C. Błąd systematyczny może być zmienny, np. wzrastać proporcjonalnie do wartości mierzonej. Jeżeli więc w (więcej…)

Podstawowe jednostki pomiarowe

Czerwiec 5th, 2011

Układami jednostek, w których podstawowymi wielkościami są długość, masa i czas, są układy CGS (cm, g, sec) oraz MKS (m, kg, sec). Układu CGS używa się przede wszystkim w badaniach naukowych. Układ MKS przeznaczony jest do użytku przemysłowego, gdyż jego jednostki długości i masy są większe niż w układzie CGS, a przez to wygodniejsze w użyciu w codziennych zagadnieniach technicznych. Układem (więcej…)

Zakres pomiarowy

Maj 11th, 2011

Zakres pomiarowy jest to zakres wartości wielkości mierzonej, dla których układ pomiarowy można stosować z błędem nie przekraczającym dopuszczalnych granic i bez szkody dla trwałości układu pomiarowego. Może się zdarzyć, że poszczególne elementy układu pomiarowego mają różne zakresy pomiarowe. Wtedy zakres pomiarowy jest ograniczony wartością zakresu elementu o najmniejszym zakresie. Istnieją również (więcej…)

Typowe charakterystyki regulatorów

Kwiecień 21st, 2011

Własności regulatorów dopasowuje się do obiektu regulowanego oraz częstotliwości i wielkości zaburzeń, jakie wpływają na regulowany parametr. Produkuje się kilka podstawowych typów regulatorów, różniących się zasadniczo pod względem własności regulacyjnych, a mianowicie:

a)            regulatory proporcjonalne oznaczone symbolem P

b)           regulatory całkujące oznaczone symbolem I (więcej…)