Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Niedokładność wskazania przyrządu pomiarowego i jego klasa niedokładności

Luty 26th, 2011

Niedokładność wskazania przyrządu pomiarowego jest to graniczna wartość błędów wskazań przyrządu przy jego właściwym stosowaniu. Przez niewłaściwe stosowanie przyrządu można popełnić błędy większe, które w takim przypadku nie są spowodowane niedokładnością wskazania przyrządu. Klasą niedokładności przyrządu określa graniczny błąd wskazania, odniesiony do pełnego zakresu pomiarowego przyrządu. Precyzyjne przyrządy laboratoryjne mają klasę 0,2 i 0,5, czyli największy błąd może wynosić tylko ± 0,2% i ± 0,5% pełnego zakresu pomiarowego. Przyrządy techniczne mają klasę 1,0, 1,5 i 2,5, co odpowiada błędom o wartości ±1,0%, ±1,5% i ±2,5% pełnego zakresu pomiarowego. Poza tymi najczęściej spotykanymi klasami przyrządów, istnieją przyrządy wzorcowe klasy 0,1, 0,05 i 0,01, oraz przyrządy kontrolne używane w ruchu, klasy 4 i 6.

Tags:

Comments are closed.