Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Klasyfikacja błędów według przyczyn ich powstawania

Sierpień 21st, 2011

Błąd systematyczny. Jest to błąd, który pozostaje niezmienny dla danej wartości mierzonej wielkości. Może on być stały, tzn. jego wartość jest niezmienna w całym zakresie pomiarowym, np. w termometrze rtęciowym o zakresie od — 35°C do 50°C każdy odczyt temperatury jest obarczony błędem A=+2°C. Błąd systematyczny może być zmienny, np. wzrastać proporcjonalnie do wartości mierzonej. Jeżeli więc w wymienionym termometrze błąd bezwzględny wynosi przy — 35°C tylko +1°C, ale potem na każdy stopień wzrasta on o + 0,05°C, to przy 0°C A= = 1 + 0,05 •35= + 2,75°C, zaś przy +50°C A = l+0,05 (35 + 50) = = + 5,25°C. Błędy systematyczne są spowodowane wadliwym wykonaniem przyrządu, błędnym wzorcowaniem, niedoskonałością konstrukcji przyrządu, stałym wpływem czynnika zewnętrznego nie występującego w czasie wzorcowania przyrządu. Błędy systematyczne można wykryć i oznaczyć poprawkę dla obliczania wartości poprawnej. Błąd systematyczny może być o wiele większy od błędu dopuszczalnego klasą przyrządu, gdyż pośród przyczyn znajdują się również przyczyny leżące poza samym układem pomiarowym. Błąd przypadkowy. Jest to błąd, który przy wielokrotnym wykonywaniu pomiaru tej samej wartości pewnej wielkości przybiera różne wartości. Przyczyną tego błędu jest nieodpowiednie posługiwanie się układem pomiarowym lub wpływ nie ustalonych i nieznanych zmiennych czynników ubocznych wpływających na pomiar. Błędu przypadkowego można więc uniknąć, jeśli mierzącemu są znane prawidła wykonywania pomiaru oraz gdy można usunąć wpływ czynników zakłócających.

Dynamiczny błąd pomiarowy. Jeżeli wielkość mierzona zmienia się szybciej od zmian położenia wskazówki miernika, to w pewnym okresie czasu wartość mierzona Wm różni od wartości poprawnej Wp. Błąd ten jest tym większy, im szybciej zmienia się wartość poprawna mierzonej wielkości oraz im większa jest bezwładność układu pomiarowego. Jeżeli wielkość mierzona zmienia się gwałtownie jednorazowo, to wskazówka przyrządu osiągnie jej wartość dopiero po okresie czasu t—tQ (rys. 8a). Gdy wielkość mierzona szybko zmienia się okresowo, to może się zdarzyć, że wskazówka nigdy nie osiąga jej wartości, lecz waha się w przedziale mniejszym od przedziału pomiędzy największą a najmniejszą wartością wielkości mierzonej.

Tags: ,

4 Responses to “Klasyfikacja błędów według przyczyn ich powstawania”

 1. Amdil pisze:

  Całkiem ciekawy tekst, czekam na więcej :)

 2. Piotrek pisze:

  Ja tam nic nie zrozumialem :(

 3. Majkel pisze:

  W ogóle fajna stronka.

 4. Hedmar pisze:

  Będzie coś o pomiarach temperatury?