Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Znaczenie ekonomiczne techniki kontrolno-pomiarowej i automatyki

Styczeń 21st, 2011

Każdy proces produkcyjny podlega zakłóceniom, pociągającym za sobą odstępstwo od optymalnych warunków, w jakich mógłby on przebiegać. Zakłócenia te mogą mieć charakter: —           przypadkowy, gdy np. pochodzą one od wahań składu i ilości surowców i paliw, zmiennych warunków atmosferycznych, stopniowego zużycia i zmiany własności urządzeń produkcyjnych, nierównomiernej (np Read More...