Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

Sterowanie

Czerwiec 1st, 2012

Przy ręcznym lub automatycznym prowadzeniu procesów produkcyjnych, oprócz układów regulacyjnych znajdują zastosowanie układy sterowania. Na rys. 2. przedstawione jest w uproszczeniu urządzenie do ogrzewania pomieszczenia za pomocą pary grzewczej. Zadaniem urządzenia jest utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu, a jego działanie oparte jest na założeniu, że jedyną przyczyną ewentualnej zmiany temperatury w pomieszczeniu jest zmiana temperatury otoczenia Read More...

Przebiegi sygnałów w procesie regulacyjnym

Maj 7th, 2012

Na rys. 3 pokazany jest układ automatycznej regulacji poziomu cieczy w zbiorniku. Działanie układu jest następujące: pływak unoszący się na powierzchni cieczy zaopatrzony jest w zderzak. Zderzak ten przy pewnej wartości poziomu większej od zadanej uruchamia wyłącznik krańcowy Wi. Uruchomienie wy-łącznika W^ powoduje za pośrednictwem układu przekaźnikowego UP uruchomienie silnika M w takim kierunku, by zawór zainstalowany na dopływie cieczy do zbiornika zamykał się Read More...

Podstawowe układy regulacyjne

Luty 2nd, 2012

Stosowane układy automatycznej regulacji można uporządkować według zadania regulacji, to jest według charakteru i sposobu wprowadzenia wartości zadanej do obwodu regulacyjnego. Regulator pracujący w takim układzie może być nazwany stabilizatorem, gdyż zadaniem jego jest utrzymanie stałej wartości wielkości regulowanej XR Read More...

Wprowadzenie w zagadnienia automatyki

Grudzień 1st, 2011

W trakcie jakiegokolwiek procesu produkcyjnego człowiek wykorzystuje silę swoich mięśni do wykonywania niezbędnej pracy mechanicznej. Zmysły (wzrok, słuch, dotyk i pozostałe) dostarczają mu informacji o przebiegu procesu, a za pomocą umysłu przeprowadza on operacje logiczne, w wyniku których osądza, czy proces przebiega zgodnie z jego zamierzeniami, czy nie Read More...